NHỮNG NHẠC PHẨM BẤT HỦ

Nhạc Sư Hải Linh

TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM MỚI

CÁCH PHÁC HỌA TIẾT TẤU CHO CÁC BỘ LỄ

LỊCH TRÌNH CÁC LỚP CA TRƯỞNG, SÁNG TÁC VÀ LUYỆN CA NĂM 2013

Lớp Ca Trưởng - Sáng Tác Địa Điểm Thời Gian
Lớp Ca Trưởng Cấp I, Đợt 3 Atlanta, Georgia Ngày 24-26 Tháng 5
Lớp Sáng Tác Ca Khúc I Kansas City, Missouri Ngày 7-9 Tháng 6
Lớp Ca Trưởng Cấp II, Đợt 1 Tổng Giáo Phận Huế Ngày 6-14 Tháng 7
Lớp Ca Trưởng Cấp II, Đợt 1 Giáo Phận Thái Bình Ngày 15-20 Tháng 7
Lớp Ca Trưởng Cấp II, Đợt 2 Giáo Phận Phát Diệm Ngày 17-22 Tháng 7
Lớp Ca Trưởng Cấp I, Đợt 1 Dòng Phao-lô Hà Nội Ngày 23-28 Tháng 7
Lớp Ca Trưởng Cấp I, Đợt 1 Germany-France-England Ngày 12-17 Tháng 8
Lớp Ca Trưởng Cấp II, Đợt 2 Danmark-Norway-Holland Ngày 16-22 Tháng 8
Lớp Ca Trưởng Cấp II, Đợt 1 Fort Worth, Texas Ngày 13-15 Tháng 9
Lớp Ca Trưởng Cấp I, Đợt 3 Seattle, Washington Ngày 27-29 Tháng 9
Lớp Ca Trưởng Trung Cấp II Washington DC Ngày 11-13 Tháng 10
Lớp Sáng Tác Ca Khúc II Seattle, Washington Ngày 25-27 Tháng 10
Lớp Ca Trưởng Cấp II, Đợt 1 Orlando, Florida Ngày 15-17 Tháng 11
Lớp Huấn Luyện Ca Hát Fort Worth, Texas Ngày 13-15 Tháng 12
Lớp Ca Trưởng Cấp II, Đợt 1 Atlanta, Georgia Ngày 27-29 Tháng 12

THÔNG BÁO

HÌNH ẢNH VÀ CẢM NGHĨ VỀ CÁC LỚP CA TRƯỞNG VÀ CÁC LỚP SÁNG TÁC

Năm 2012

  • Khóa Ca Trưởng Cấp I Đợt 1 - Seattle ( )(NEW)

Năm 2011


Năm 2010


Năm 2009


Năm 2008


Năm 2007


Năm 2006


Năm 2005


Năm 2004


Năm 2003

  • Lớp Ca Trưởng Cấp I, Houston, TX ( Hình Ảnh )
  • Lớp Ca Trưởng Cấp I, Portland, OR ( Cảm Nghĩ )

Năm 2002


Năm 2001

  • Lớp Ca Trưởng Cấp III, San Jose, CA ( Hình Ảnh )(NEW)
  • Lớp Ca Trưởng Cấp I và II, Dallas, TX

Năm 2000

  • Lớp Ca Trưởng Cấp I và II, Dallas, TX ( Cảm Nghĩ )

Năm 1998

  • Lớp Ca Trưởng Cấp I và II, Dallas, TX

Năm 1992

  • Lớp Ca Trưởng Cấp I và II, Đồng Công, Missouri ( Hình 1, Hình 2 )

Năm 1988

MỚI PHÁT HÀNH

Ca Truong 1 Front Cover
Ca Truong 1 Back Cover
DVD - ĐIỀU KHIỂN HỢP CA CẤP 1
Phạm Đức Huyến

Chương Trình Huấn Luyện Ca Trưởng Cấp 1
Thực Tập Chỉ Huy Hợp Xứơng

1. Vào Cung Thánh
2. Ôi Thần Linh Chúa
3. Hội Nhạc Thiên Quốc
4. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
5. Hang Bêlem
6. Mùa Xuân Yêu Thương
7. Ave Maria
8. Xuân Về
9. Hương Thơm
10. Tán Tụng Hồng Ân
11. Vinh Danh Thiên Chúa (ĐK)
12. Vinh Danh Thiên Chúa (PK)
13. Chúc Tụng Thánh Giuse (A)
14. Chúc Tụng Thánh Giuse (B)
15. Hứơng Về Chúa


Ca Truong 2 Front Cover
Ca Truong 2 Back Cover
DVD - ĐIỀU KHIỂN HỢP CA CẤP 2
Phạm Đức Huyến

Chương Trình Huấn Luyện Ca Trưởng Cấp 2
Thực Tập Chỉ Huy Hợp Xứơng

1. Khủc Ca Mặt Trời
2. Chúa Khải Hoàn
3. Vì Ngưởi Đến
4. Alleluia
5. Tiếng Nhạc Oai Hùng
6. Tán Tụng Hồng Ân
7. Hồng Ân Thiên Chúa
8. Hang Bêlem
9. Tình Chúa Yêu Tôi (ĐK)
10. Tình Chúa Yêu Tôi (PK)
11. Vinh Danh Thiên Chúa
12. Hiến Lễ Tinh Tuyền
13. Lằng Tiếng Ru Đêm
14. Tình Nườc Non (1)
15. Tình Nườc Non (2)


Bai Ca Cua Chua
CD - BÀI CA CỦA CHÚA
Phạm Đức Huyến - Bùi Hữu Thư

Sự cộng tác giữa Nhạc sĩ Phạm Đưc Huyến và Giáo sư Bùi Hữu Thư trong những tác phẩm mới.


Long Me
CD - HỢP CA: LÒNG MẸ
Hải Linh - Phạm Đức Huyến

Gồm những bài hát nổi tiếng về Mẹ của cố Nhạc sĩ Hải Linh và Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến.

SẮP PHÁT HÀNH

Fire of Love
CD: FIRE OF LOVE
Phạm Đức Huyến

Gồm những nhạc phẩm tiềng Anh do Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến sáng tác và phổ nhạc .

1. When Can I Return to My Native Country? 2. The Fire of Love
3. The Finest Work
4. You and I
5. Winter Night Song
6. The Thorny Rose
7. Sounds of a Lonely Bird
8. When Can I Be Reunited with My Mother
9. God and Mankind
10. Christmas Prayers
11. A Message to Youth (music sheet)
12. Your Eyes
13. Liberty
14. The River


Ben Hang Da Belem
CD - HỢP CA: BÊN HANG ĐÁ BELEM
Hải Linh - Phạm Đức Huyến

Gồm những nhạc phẩm giáng sinh của cố Nhạc sĩ Hải Linh và Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến.


Tinh Khuc Cho Nhau
CD: TÌNH KHÚC CHO NHAU
Phạm Đức Huyến

Gồm những tình khúc do Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến phổ nhạc.


Dang Hoa
DVD - Dâng Hoa Đức Bà
Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân

Gồm những bài hát trong bộ dâng hoa của nhạc sĩ Phạm Đức Huyến.

1. Giới Thiệu
2. Dâng Mẹ
3. Nén Hương Đoàn Con Dâng
4. Bài Ca Dâng Mẹ
5. Lời Kinh Mân Côi
6. Tiến Hoa 5 Sắc
7. Hương Hoa Dâng Mẹ
8. Maria Nữ Vương